Welcome! Today is
Sl. No. Name of H.E. Governor From To
1. Shri Bhisma Narain Singh
20-02-1987
18-03-1987
2. Shri R.D. Pradhan
19-03-1987
16-03-1990
3 Dr. Gopal Singh
17-03-1990
08-05-1990
4. Shri D.D. Thakur
09-05-1990
16-03-1991
5. Shri Loknath Misra
17-03-1991
25-03-1991
6. Shri S.N. Dwivedy
26-03-1991
04-07-1993
7. Shri Madhukar Dighe
05-07-1993
20-10-1993
8. Shri Mata Prasad
21-10-1993
16-05-1999
9. Lt. General S.K. Sinha, PVSM (Rtd.)
17-05-1999
01-08-1999
10. Shri Arvind Dave
02-08-1999
12-06-2003
11. Shri V.C. Pande
13-06-2003
15-12-2004
12. Shri S.K. Singh
16-12-2004
23-01-2007
13. Shri M.M Jacob (Acting)
24-01-2007
06-04-2007
14. Shri K Sankaranarayanan (Acting)
07-04-2007
14-04-2007
15. Shri S.K. Singh
15-04-2007
03-09-2007
16. Shri K Sankaranarayanan (Acting)
04-09-2007
26-01-2008
17. General J.J. Singh, PVSM, AVSM, VSM (Retd)
27-01-2008
28-05-2013
18. Lt. General. Nirbhay Sharma, PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd)
29-05-2013
31-05-2015
19. Shri J.P. Rajkhowa, IAS
01-06-2015
09-07-2016
20. Shri Tathagata Roy
10-07-2016
12-08-2016
21. Shri J.P. Rajkhowa, IAS
13-08-2016
13-09-2016
22. Shri V. Shanmuganathan
14-09-2016
27-01-2017
23. Shri P.B Acharya
28-01-2017
02-10-2017
25. Brig. (Dr.) B. D. Mishra (Retd.)
03-01-2017
15-02-2023